Ile prądu zużywa pralka na 1 pranie? - KGHM CA

Ile prądu zużywa pralka na 1 pranie?

Chcąc wyliczyć, ile prądu zużywa pralka automatyczna na 1 pranie w standardowym cyklu, dla którego pobór mocy to 650 W, a czas jego trwania to 1 godzina należy po pierwsze zamienić waty na kilowaty, czyli: 650 W / 1000 = 0,65 kW, bo 1 kW to 1000 W. Następnie trzeba już tylko pomnożyć uzyskaną wartość przez czas trwania cyklu prania, czyli: 0,65 kW x 1 h = 0,65 kWh. Uzyskany wynik wskazuje to, ile prądu zużywa pralka na jedno pranie.

Chcąc wyliczyć koszt jednego prania, wystarczy jedynie przemnożyć uzyskany wynik przez cenę za 1 kWh energii elektrycznej, która obowiązuje w wybranej taryfie prądu. Zakładając więc, że średnia cena prądu, za 1 kWh to 0,75 zł, cena 1 prania wynosi: 0,65 kWh x 0,75 = 0,49zł.

 

Dowiedz się więcej o oszczędzaniu energii.