Hackathony a innowacje w KGHM Polska Miedź S.A. - KGHM CA
CuValley Huck
 
22 czerwca 2022

Hackathony a innowacje w KGHM Polska Miedź S.A.

Innowacje, co to faktycznie jest?

Innowacje to nieodłączny element rozwoju każdej organizacji. Potocznie mówiąc, innowacyjność to coś nowego, odmiennego od dotychczasowych rozwiązań. Myśląc o innowacji myślimy o zmianie na lepsze, kojarzymy ją z pozytywnymi zmianami w zakresie produktu, procesu, organizacji lub marketingu. W obecnych czasach innowacje powinny stanowić znaczącą część współczesnych przedsiębiorstw, ponieważ bez nich ciężko jest przetrwać na wysoce konkurencyjnym rynku. Istotnym etapem wprowadzania innowacji w firmie jest poszukiwanie okazji, pomysłów na rozwiązanie istniejących problemów, które przedsiębiorstwo chce rozwiązać. Źródeł pomysłów na innowacje można szukać wśród naukowców, pracowników, uczestników kanałów dystrybucji czy zarządu.

Hackathony – sposobem na innowacje

Wiele firm widzi szansę na szybki rozwój nowoczesnych technologii w organizacji tzw. hackathonów czy inaczej maratonów projektowania. Jeżeli są one przeprowadzone we właściwy sposób, mogą znacząco przyspieszyć proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Dzięki organizacji tego typu wydarzeń, przedsiębiorstwa mają możliwość wprowadzania innowacji w swoich produktach, modelach biznesowych oraz innych przedsięwzięciach.
Słowo „hackathon” swoją genezę wzięło od połączenia dwóch angielskich słów „hack” i ”marathon” co można przetłumaczyć jako „hakowanie” i „maraton”. Wydarzenie to najczęściej skierowane jest do osób zajmujących się projektowaniem czy programowanie, ale nie tylko, w wydarzeniu bardzo często biorą udział również studenci, pasjonaci programowania, analitycy finansowi. Jednym słowem wszyscy, którzy interesują się analizą danych, widzą zależności między nimi. Uczestnicy hackathonów mają określony czas na znalezienie sposobu na rozwiązanie problemu (np. dobę lub dwie). Praca nad zadaniem może odbywać się w pojedynkę lub w kilkuosobowych zespołach, głównym celem jest znalezienie satysfakcjonującego rozwiązania. Przedsiębiorstwa w celu zachęcenia ludzi do uczestnictwa w wydarzeniu oferują najczęściej wartościowe nagrody pieniężne, rzeczowe ale również stanowiska pracy czy możliwość odbycia stażów.
Hackathony angażują zarówno osoby z samej organizacji jak i spoza niej. Mogą przysłużyć się do zmiany kultury organizacji, poprawy obsługi klienta, redukcji kosztów.

Korzyści z organizacji Hackathonu
1. Jakie korzyści dla organizacji płyną z organizacji hackathonów?

Możemy wyróżnić dwa rodzaje hackathonów – wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze skierowane są do pracowników firmy, a jego celem jest zachęcenie osób z wewnątrz organizacji do twórczego poszukiwania rozwiązań problemów, przed którymi oni sami stają każdego dnia. KGHM Polska Miedź S.A od lat organizuje tego rodzaju przedsięwzięcia realizując projekt pt. „Giełda pomysłów KGHM.” Pracownicy mogą łączyć się w zespoły, jak i pracować w pojedynkę, starając się przygotować projekt, który następnie zostanie przedstawiony kierownictwu. Hackathony zewnętrzne z kolei, angażują zarówno osoby z organizacji jak i spoza niej. Stanowią swoistą formę dialogu przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Hackathon to przede wszystkim narzędzie wspierające prowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie. Ponad 80% firm z listy Fortune 100 przeprowadza cykliczne hackathony, co pokazuje, że są one pożądanym narzędziem do ciągłej innowacji¹.

Miedziowy Gigant a hackathon

KGHM Polska Miedź S.A. to oczywiście przede wszystkim kopalnie i huty, ale to również firma, gdzie zaawansowane technologie wykorzystuje się na co dzień. Dlatego nie dziwi nikogo fakt, że spółka dostrzega szansę na znalezienie innowacyjnych rozwiązań, usprawnień procesów produkcyjnych m.in. w hackathonach właśnie. Spółka zorganizowała już dwie edycje wspomnianego wydarzenia, gdzie każda wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w świecie IT i Data Science. Hackathony zrealizowane zostały w ramach, powołanej w 2021 r. inicjatywy, Dolina Miedziowa. Obie edycje hackathonu nosiły nazwę CuValley Hack.

 Statystyki z I edycji hackathonu CuValley Hack 2021
2. Statystyki z I edycji hackathonu CuValley Hack 2021.
 Statystyki z II edycji hackathonu CuValley Hack 2022
3. Statystyki z II edycji hackathonu CuValley Hack 2022

Pierwsza edycja CuValley Hack zorganizowana została w 2021r. (11-13 czerwca). Zgłosiło się wówczas blisko 300 uczestników, którzy połączyli się w 69 zespołów, które po 40 godzinach kodowania przesłały finalnie 53 projekty. Druga edycja CuValley Hack odbyła się w 2022r. (11-13 marca) i była efektem bardzo dobrego odbioru wśród uczestników z I edycji. W drugiej edycji wzięło udział 250 uczestników, którzy połączyli się w 60 zespołów, aby kodować przez 40 godzin i finalnie przygotowały 40 projektów.

W obydwu edycjach hackathonu Jury wręczyło zwycięzcom wartościowe nagrody pieniężne na łączną kwotę 220 000 złotych!
Wiemy, że do udziału w hackathonach przyciągały uczestników nie tylko atrakcyjne nagrody, ale możliwość pracy na prawdziwych danych przemysłowych, realnych problemach i co najważniejsze perspektywa wdrożenia projektów. Uczestnicy CuValley Hack skupiali się na analizie danych oraz wykorzystaniu AI, Machine Learningu czy BigData w układach automatyki przemysłowej. Każdy z uczestników mógł liczyć na wsparcie licznej grupy mentorów, którzy wspierali ich na każdym etapie pracy nad rozwiązaniem zadania. Mentorami byli specjaliści z Huty Miedzi Głogów, którzy na co dzień mają do czynienia z maszynami, których dotyczyły zagadnienia. Nie było więc lepszych doradców od nich. Mentorzy znali zagadnienia od podszewki, z chęcią odpowiadali na trudne i czasami nieoczywiste pytania.
Uczestnicy hackathonów KGHM to przede wszystkim wysoko wyspecjalizowani specjaliści z branży IT, inżynierowie, osoby, które z zamiłowaniem kodują, programują, rozwiązują zadania związane z analizą danych. Dużą grupę stanowią również studenci Politechnik na kierunkach: Informatyka, Automatyka, Sztuczna Inteligencja, Energetyka, Analiza Danych i Big Data, Computer Science, Inżynieria Kwantowa. Jak się często okazuje są to osoby, które pomimo młodego wieku mogą pochwalić się stażem bądź samodzielną pracą dla takich firm jak: Intel, IBM czy Samsung. W gronie zwycięzców tegorocznej edycji hackathonu znalazły się również osoby, które rozpoczynają studnia na kierunku Informatyka na Technical University of Munich.

Kim są uczestnicy hackathonów KGHM?
4. Kim są uczestnicy hackathonów KGHM?

 

Tym co wyróżnia hackathony organizowane przez KGHM wśród innych tego typu wydarzeń na polskim rynku, jest wspomniany wcześniej fakt, że zwycięskie projekty mają realne szanse na szybkie wdrożenie. Przykładem tego może być projekt zespołu Data Drivers, który w I edycji hackathonu CuValley Hack zajął pierwsze miejsce w zadaniu pt. Stabilizacja pieca zawiesinowego. Zaledwie pięć miesięcy od zakończenia wydarzenia miedziowy koncern rozpoczął wdrażanie innowacyjnego rozwiązania w Hucie Miedzi Głogów. Dla czwórki młodych analityków i programistów hackathon CuValley Hack był początkiem współpracy z KGHM przy wdrożeniu zaproponowanego przez siebie rozwiązania. Po zakończonym hackathonie zespół Data Drivers zaproszony został do Huty Miedzi Głogów w celu bliższego zapoznania się z poruszoną w zadaniu tematyką. Laureaci mieli okazję zobaczyć z bliska piec zawiesinowy, który był przedmiotem ich zwycięskiego projektu. Po bliższym zapoznaniu się z problemem, członkowie zespołu wraz ze specjalistami z Huty wspólnie ustalili priorytety, nad którymi należało się skupić aby efektywnie zrealizować projekt.
Obecnie zakończony został I etap projektu. Stworzone zostały modele predykcyjne, które zostały przeszkolone na rzeczywistych danych z obiektu, uwzględniających dane z dłuższego okresu czasu. Kolejnym etapem w projekcie, jest zbudowanie narzędzia, które będzie podpowiadać ustawienia parametrów wejściowych, kluczowych czujników pieca zawiesinowego celem optymalizacji procesu odbioru strat ciepła w szybie reakcyjnym.

– Nie zwlekamy z dobrymi projektami. Gdy widzimy potencjał i konkretny efekt biznesowy zabieramy się do pracy. Wiemy, że suma drobnych, ale dobrych rozwiązań przekłada się na lepszy wynik. Tak budujemy naszą efektywność i innowacyjność. Zorganizowaliśmy hackathon Cu Valley Hack, bo Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i szukamy innowacji. Ale największym sukcesem jest to, że nie odkładamy tych pomysłów na półkę, tylko wdrażamy i wykorzystujemy w działaniu – powiedział Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM.
Podczas hackatonów KGHM szuka koncepcji/pomysłów z największym potencjałem wdrożenia produkcyjnego oraz z najbardziej innowacyjnym podejściem do rozwiązania problemu.

W II edycji hackathonu wyłonionych zostało 7 projektów, które prezentują bardzo wysoki potencjał wdrożeniowy.
Hackathony dla KGHM to idealny sposób na pobudzenie kreatywności i pozyskanie pomysłów na rozwiązanie kluczowych zadań. Organizacja hackathonów przez KGHM znacząco usprawnia przebieg procesu innowacji. Doprowadza do skrócenia go do minimum i zaoszczędza czas oraz nakłady pracy. Dzięki organizacji wspomnianych wydarzeń Spółka, może w bardzo krótkim czasie otrzymać pomysły gotowe do wprowadzenia i zastosowania na szerszą skalę.

 

Zobacz, jak wyglądały dwie minione edycje hackathonów CuValley Hack!

I edycja hackathonu CuValley Hack 2021

II edycja hackathonu CuValley Hack 2022