Misja i Wizja - KGHM CA

Nasza misja

Misją KGHM Centrum Analityki jest tworzenie strategicznej wartości dla KGHM Polska Miedź S.A., poprzez optymalizację procesów, systemów, urządzeń i maszyn w oparciu o analitykę danych, w tym w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu potencjału:

  • uczenia maszynowego (Machine Learning, ML)
  • sztucznej inteligencji (Artificial Inteligence, AI)
  • konserwacji predykcyjnej (Predictive Maintenance, PM)
  • cyfrowych bliźniaków (Digital Twins, DT).

Innowacje i zaawansowane technologie dają spółką KGHM ogromne możliwości. KGHM wytwarza i składuje terabajty danych, które mogą wzmocnić potencjał firmy.
KGHM Centrum Analityki umiejętnie przetwarza i zarządza gromadzonymi informacjami oraz podnosi ich wartość.

Nasza wizja

KGHM Centrum Analityki, działająca w ramach Grupy Kapitałowej KGHM, to spółka wysoce wyspecjalizowana w dostarczaniu rozwiązań z zakresu analityki danych w tym ML, AI, PM, DT (Uczenia Maszynowego – Machine Learning, Sztucznej Inteligencji – Artificial Intelligence, Konserwacji Predykcyjnej – Predictive Maintenance i Cyfrowych Bliźniaków – Digital Twins).
KGHM Centrum Analityki jest innowatorem oraz wyznacza trendy w zakresie wykorzystywania najnowszych technologii. Jednocześnie wspiera rozwój KGHM dzieląc się wiedzą i przykładami organizując konferencje oraz platformy wymiany doświadczeń.